Projektien poikkeamalistaukset

Genin paikkakunta- ja erikoisprojekteille ajetaan ajoittain tarkistuksia jossa havaitut poikkeamat listataan osoitteessa https://www.ysj.fi/poikkeamat.

Poikkeamatarkastukset pohjautuvat Genistä erilliseen tietokantaan synkronoituihin tietoihin. Tämä tietokanta sisältää nykyisin yli 7 miljoonaa profiilia ja profiilien tietojen päivittäminen Genistä vie useita viikkoja. Tarkastuksessa havaittujen poikkeamien poistuminen listalta korjauksen jälkeen voi viedä useita viikkoja.