Projektien poikkeamalistaukset

Genin paikkakunta- ja erikoisprojekteille ajetaan ajoittain tarkistuksia jossa havaitut poikkeamat listataan osoitteessa https://www.ysj.fi/poikkeamat.

Poikkeamatarkastukset pohjautuvat Genistä erilliseen tietokantaan synkronoituihin tietoihin. Tämä tietokanta sisältää nykyisin yli 12 miljoonaa profiilia ja profiilien tietojen päivittäminen Genistä vie yli viikon. Tarkastuksessa havaittujen poikkeamien poistuminen listalta korjauksen jälkeen voi viedä useita viikkoja.