Sukupuun rakentaminen – esimerkki

Tämän sukupuunrakentamisesimerkin lähtötietona on Iivari Arviiti Passin syntymämerkintä 26. marraskuuta 1905 Kalajoen syntyneiden luettelossa [SSHY, Geni].

Sukuuta rakentaessasi sinulla on yleensä lähtöhenkilö, josta jatkat puun rakentamista. Tässä esimerkissä valmista lähtöhenkilöä ei ole, vaan luomme Iivarille oksan täyttäen hänelle perustiedot syntymämerkinnästä.

Haemme syntymäpaikan ensin käyttäen Genin paikkatietokantaa syöttämällä Syntymäpaikka-kenttään “Kalajoki”.

Tämän jälkeen klikkaamme Muokkaa paikan tietoja jolloin yksittäiset paikkatietokentät tulevat näkyviin.

Täydennämme kenttiin syntymämerkinnästä kylän. (Syntymäpaikka-kentässä näkyvästä postinumerosta ei tarvitse tässä tapauksessa välittää)

Tallentamisen jälkeen sukupuussa näkyy Iivarin profiili sekä laatikot hänen vanhempiensa lisäämiseksi.

Seuraavaksi käymme lisäämässä Iivarin profiilin lähdeviitteen sekä täydennämme profiilin tietoja.

Ensimmäiseksi lähdeviitteeksi lisäämme Yleistiedot-välilehdelle SSHY:n selainlaajennuksen avulla viitteen syntyneiden luetteloon.

Tallentamisen jälkeen profiili näyttää tältä:

Seuraavaksi lisäämme profiilin kylä-, paikkakunta- ja alue-projekteihin oikean reunan Lisää projektiin -linkin kautta.

Projektit haetaan alkamalla kirjoittaa projektin nimeä. Voit liittää profiilin niihin projekteihin joissa itse olet yhteistyöntekijänä.

Hyväksyttyäsi lisäämäsi projektit ne näkyvät profiilissa:

Profiilia luotaessa ei voi lisätä kastetietoja. Käymme lisäämässä ne nyt Muuta profiilin tietoja -linkin kautta.

Kastepaikka oli merkitty syntyneiden luetteloon talon tarkkuudella, joten käymme jälleen muokkaamassa yksittäisiä paikkatietokenttiä poistaen samalla turhat tiedot.

Yleensä Yleistietoa-lehdelle lisätty lähdeviite on riittävä. Tässä tapauksessa lähdehenkilölle lisätään sama lähde käyttäen myös Lähteet-välilehteä. Syntyneiden luettelon sivu on tuotu Geniin omaksi lähdeasiakirjaksi osana järjestelmällistä profiilien lisäystä ja haluamme että sekin on ajantasalla tämän profiilin (ja vanhempiensa) osalta.

Lähteen lisäyksen jälkeen Lähteet-välilehti näyttää tältä:

Käymme lisäämässä lähdeasiakirjan myös syntymä- ja kastetapahtumiin.

Profiilin nimi- ja syntymätietojen perässä näkyy nyt pieni ikoni jonka kautta pääsee tietoa tukeviin lähdeasiakirjoihin.

Seuraavaksi lisäämme Iivarin isän. Tämän voi tehdä joko profiilinäkymän tai sukupuun kautta.

Iivari oli avioton eikä isää oltu mainittu syntymämerkinnässä. Merkitsemme isän tietoihin N.N. Etunimet-kenttään ja tallennamme sen.

Seuraavaksi lisäämme Iivarille äidin. Teemme sen käyttäen sukupuunäkymässä isällä näkyvää vasemmalle osoittavaa nuolta.

Uuden profiilin sukulaisuussuhteeksi vaihdamme entinen kumppani.

Syntymämerkinnässä oli mainittu äidin ikä vuoden tarkuudella. Vaihdamme Syntymäpäivä-kenttää edeltävään valintaan Välillä ja merkitsemme aikaväliksi [lapsen syntymävuosi – äidin ikä – 1, lapsen syntymävuosi – äidin ikä]. Tässä tapauksessa lapsen syntymävuosi oli 1905, äidin iäksi oli kirjattu 30, joten väli on [1874, 1875]. (Myöhemmin ilmenee että äidin iässä on iso kirjausvirhe.)

Sukupuu näyttää vanhempien lisäämisen jälkeen tältä:

Huomaa yllä katkoviiva vanhempien välillä – tämä tulee entinen kumppani -valinnalla. Kyseinen käännös on sanatarkka, mutta paremmin kuvaava olisi ehkä satunnainen tai lyhytaikainen kumppani. (Tästä ei liene mitään yleistä ohjetta muualla.)

Seuraavaksi haemme yleensä vanhemmille, tässä tapauksessa siis vain äidille, lähdeviitteet. Tavallisesti syntymämerkinnän avulla löytää joko syntymäajankohdan lastenkirjan tai rippikirjan sivun. Tämä syntymämerkintä on ajalta jolta rippikirjoja ei ole vielä julkaistu. Selaamalla vanhempia Passin talon rippikirjoja löytyy Priita Johanna Heikintytär, mutta hänen syntymäajaksi onkin merkitty 1866. Seuraamalla häntä rippikirjoissa eteenpäin viimeisestä kirjassa löytyy viittaus uuteen (vuosien 1901-1910) rippikirjalehteen joka täsmää vuoden 1905 syntymämerkintään kirjattuun rippikirjalehden numeroon. Syntymämerkintään on tullut äidille selvästikin väärä ikä. Lisäämme kaikki löytyneet lähteet äidille Yleistietoa-välilehdelle.

Lähteiden lisäämisen jälkeen käymme lisäämässä ja korjaamassa äidin tiedot.

Lähteissä löytyi myös aviomies Priitalle, lisäämme hänet nyt:

Vaimolle liitetyt lähteet vihkimisestä eteenpäin voi kopioida myös puolisolle – hänet mainittiin niissä kaikissa.

Vihkitiedot kirjaamme jomman kumman puolison profiilin muokkausnäkymän Sukulaisuussuhteet-välilehden kautta.

Vihtitiedoissa mainittiin puoliso nuoreksi mieheksi, voimme siis Muuta naimisjärjestys -linkin kautta merkitä tämän hänen ensimmäiseksi avioliitokseen.

Vielä vihkimispäivä ja -paikka:

Sukupuu näyttää nyt tältä:

Seuraavaksi alamme lisäämään lastenkirjoista ja/tai rippikirjoista löytyneet perheen lapset.

Älä hätäile sukupuun rakentamisessa vanhempiin sukupolviin päin. Lisää perheisiin ensin kaikki lapset mitä löydät.

Lastenkirjasta löytyi Priitalle ja Juholle yksi yhteinen lapsi ja viisi Priitan aviotonta lasta. Luomme jokaiselle aviottomalle lapselle oman N.N.-nimisen isän. Lopputulos näyttää sukupuussa tältä:

Lisäämme saman lastenkirjan sivun kaikkien sivulla mainittujen lasten profiileihin lähteeksi. Tätä tehdessämme huomaamme että SmartCopy selainlaajennus varoittaa lasten yksityisyydestä. Alle 130 vuotta sitten syntyneiden profiilit ovat oletuksena yksityisiä. Vaikka emme tiedä lasten kuolinaikoja, voimme olla varmoja että he ovat kuolleet koska profiilia lisätessämme Suomen vanhin ihminen oli syntynyt vuonna 1911.

Profiili julkistetaan muokkausnäkymän yläreunasta löytyvällä valinnalla.

Lastenkirjalähdeviitteiden lisäämisen jälkeen käymme hakemassa kullekin lapselle myös lähdeviitteen syntyneiden luetteloon, jos se vain kohtuu vaivalla löytyy. Tässäkin tapauksessa muutaman lapsen syntymäaikoja piti korjata huonolaatuisen lastenkirjakuvan syntymäaikamerkinnän väärän tulkinnan takia.

Lähteissä olevia hyödyllisimpiä tietoja tai muuten mielenkiintoisia sitaatteja niistä kannattaa tuoda profiiliin:

Viimeinen lastenkirja päättyi vuoteen 1900. Ensimmäisenä lisäämämme Iivari syntyi vuonna 1905 ja löytämämme muut lapset syntyivät vuoden – parin välein. Syntyneiden luettelon selaus etsien samaa rippikirjanlehtimerkintää kuin Iivarilla tuottaa tulosta vielä yhden puolisisaren muodossa. Alla yksityiskohta puusta hänen lisäämisensä jälkeen.

Vanhempien tietojen lisäämisen jälkeen voimme valita seuraavan perheen mitä alamme täydentämään. Koska etsimme Priita-äidille jo lähteet hänen syntymäkodistaan, on luontevaa lisätä hänelle niistä löytyvät sisarukset. Sisarusten profiilien luonnin jälkeen käymme määrittämässä heidän syntymäjärjestyksensä Priitan profiilin kautta. Tämä on tarpeen koska ensimmäisenä lisätylle sisarukselle ei tule automaattisesti oikeaa järjestysnumeroa.

Tässä Priitan sisarukset sukupuussa:

Sisaruksille voimme kopioida lähteet Priitalta ennen hänen vihkimistään poistaen kultakin sisarukselta ne lähteet missä häntä ei mainita.

Yhdelle sisaruksista lisäämme sitaatin viimeisestä rippikirjasta ja lisäämme hänet merkinnän perusteella myös Suomalaiset siirtolaiset -projektiin.

Samojen sisaruksille lisättyjen lähteiden perusteella luomme vielä perheen vanhemmat ja lisäämme heille nuo lähteet.

Tässä vielä linkki Genin sukupuunäkymään keskushenkilönä ensimmäisenä lisäämämme Iivarin äiti Priita.

Genin sukupuu ei ole koskaan valmis. Pyri rakentamaan sitä niin että sinun tai jonkun muun on helppo jatkaa työtä.